Vid skada hos MK Tranan

Du som skadad eller du som är vårdnadshavare ska omedelbart anmäla händelsen. Här kommer info om hur du ska gå tillväga.

Anmäla händelsen

Du som skadad eller du som är vårdnadshavare ska omedelbart efter olycksfallet anmäla händelsen till tävlingsledare/supervisor/domare (vid tävling) eller träningsvärd/ordförande (vid träning). 

Få bekräftat av ordförande när din skada är rapporterad till Svemo i tävlingsrapporten (vid tävling) eller som träningsskada (vid träning). Annars kan försäkringsbolaget IF inte ta emot din skadeanmälan. 

Därefter ska du som skadad eller vårdnadshavare anmäla olyckan till försäkringsbolaget IF skadeservice via telefon på 08-527 53 030 eller via mejl olycksfall.foretag@if.se. (Uppge namn, personnummer, telefonnummer, e-post samt datum, plats och händelseförloppet). 

MK Tranan rapporterar

MK Tranan rapporterar in olyckan via formuläret på Svemos hemsida.

 

Datum 

Vart på banan 

Storlek på motorcykel 

Licenstyp på föraren 

Typ av skada