Bli Medlem

Medlemskortet lagras i mobilen och hanteras via appen Cardskipper.
Du väljer mellan Familje- enskilt- eller stödmedlemskap.

REGISTRERA DIG

Gå till apply.cardskipper.se/hxu7  välj typ av medlemskap: Familjemedlemskap om du vill registrera två eller fler medlemmar från samma familj som bor på samma adress. Enskilt medlemskap om du endast vill registrera och betala för en medlem.
Observera att för förare under 18 år så krävs familjemedlemsskap. Vill du lösa träningskort samtidigt så väljer du extraprodukt i nästa steg.

LICENS SVEMO

Tänk på att du även måste ha licens från SVEMO när du tränar. Lös licens här. Eftersom att registreringen av ditt medlemskap görs manuellt på ideell basis så kan det dröja upp till en vecka från att du löst medlemskap tills att du kan lösa ut din licens.
Lös engångslicens här

AVGIFTER 2024

Träningskort

Enskild: 1.100 kr
Familj: 1.700 kr
Lilla banan max 1 barn: 400 kr
Lilla banan 2 barn eller fler: 600 kr

1-dagars träningskort

Lilla banan: 50 kr/gång
Stora Banan: 200 kr/gång
Endurobanan: 200 kr/gång

Medlemsavgift

Enskilt: 600 kr
Familjemedlem: 700 kr
Stödmedlem: 200 kr